Bildgalleri

Välkomna till vårt bildgalleri som vi tagit på våra experiment, våra testobjekt & riktiga referensjobb !


Våra takjobb med Densio metoden ! 

Tvätt av Fasader

Tvätt av altaner , bryggor och trädgårdsbord

Lite av andra arbeten som utförts under tiden av vår forskning

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu