Husrekond

Husrekond har som huvudidé att vårda fastigheter miljövänligt utan "giftiga" kemikalier. Och vi utnyttjar flera hundraårig teknik som vidareutvecklats för att tåla dagens miljöproblem. 


Men vi har även andra tjänster eftersom vi har kunskaperna och erfarenheten. 
 

 
 
 
 

Offert förfrågan

till husrekond

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu