Husrekond

Husrekond har som huvud idé att vårda fastigheter miljövänligt utan "giftiga" kemikalier. Och vi förespråkar flera hundraårig teknik som vidareutvecklats för att tåla dagens miljöproblem. 


Vi belyser problemen och avslöjar sanningen bakom                               myterna som olika företag försöker marknadsföra. 

                                                   

 
 

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu