Husrekond

Husrekond har som huvud idé att vårda fastigheter miljövänligt utan "giftiga" kemikalier. Och vi förespråkar flera hundraårig teknik som vidareutvecklats för att tåla dagens miljöproblem. 
Vi har nu genom sammarbete med Wefix startat en webbshop på www.husrekond.se

                                                   

 
 

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu