Oxymold

Det är egentligen ganska känt inom kemivärden att väteperoxid och ozorn dödar mögel och virus !


Det måste bara klargöras att mycotoxinet (gift) som inte kan neutraliseras, men mögelsvampen kan förhindras från att vara leva. 


Denna produkt är den mest effektiva att eliminera mögel.    1. Duscha över den mögliga ytan med Oxymold & virus, det bildas omedelbart ett skum som arbetar tills det smält ner till enbart vatten som man ska låta torka .
  2. Ta på en ansiktsmask och damsug (helst med hepafilter) bort den döda mögelsvampen och virus. 
  3. Duscha över ytan en gång till för att bleka bort missfärgningen från möglet. 
  4. Se till att ventilationen fungerar i fortsättningen. 

 Pris : 20 L 2624 :- 5 L 739 :- inkl moms


Frakt tillkommer

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu