Bioaktive

Bioaktive är en sköld av tunnt glas djupt ner i porerna med nanoteknik som är fotokatalytisk aktiv motverkan mot bildande av alger, lavar och mögel. 


Produkterna i sig är ogiftiga och väldigt miljövänliga onnehåller inga miljöfarliga lösningsmedel, medlet tränger in i porerna ändå. 


Efter skyddbeläggningen gäller normalt underhåll på de behandlade ytorna det vill säga avsopning och avspolning en gång per år, precis vad som gäller på en målad fasad för att garantin ska gälla. 


Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu