Trall & trä

Woodfix var från början en biproduktmen som nu är ordenligt dokumenterat varför den fungerar bättre än andra skydd på marknaden (underlaget på det finns i fliken rapporter). 


Woodfix är en trippelsilikat (vattenglas) som är toppat med nanoteknik som efterliknar växternas fotosyntes i dagsljus och håller påväxten borta under flera år, bara sopa av trallen innan du spolar av den med rent vatten på hösten.


Woodfix är inget rötskydd i sig själv men låter virket andas så det motverkar förruttnelse processen, och det höga pH värdet gör att insekter inte äter virket och mördarsniglar inte trivs att krypa på ytan.


Det finns gott om dokumentation att vattenglas håller sniglar borta och våra experiment bekräftar det men det behöver behandlas en till tre gånger per år för att behålla det höga pH värdet som gör att sniglarna inte trivs på ytan.  


Denna produkt är lätt att hanskas med och behöver inget extra  "ytskydd" . 

 


 

Produkten är till salu i webbshoppen : husrekond.se

  

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu