Kontakt
 
 
 
 

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu

Husrekond har som huvudidé att vårda fastigheter miljövänligt utan "giftiga" kemikalier.


Men vi har även andra tjänster eftersom vi har kunskaperna och erfarenheten. 


Läs mer om produkterna som vi utvecklat under fliken Densio och rapporterna under forskning !


 

Offert förfrågan

till husrekond