Kontakt
 
 
 
 

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu

Husrekond har som huvudidé att vårda fastigheter miljövänligt utan "giftiga" kemikalier.


Men vi har även andra tjänster eftersom vi har kunskaperna och erfareheter !


Detta är en intresse organisation inget företag !  


 

Offert förfrågan

till husrekond