Miljöpolicy


Vår miljöpolicy !
  • Vi arbetar för att i första hand använda oss av de miljövänligaste råvaror som finns på marknaden.
  • Vi följer produktvalsprincipen (miljöbalken).
  • Vi har principen att minimera vårt processvatten
  • Vi tillverkar ingenting som betraktas som giftigt eller miljöfarligt.
  • Vi minimerar transporter och samordnar så vår miljöpåverkan minimeras.
  • All våra förpackningar är standardiserade.
  • Vi använder ventilerade korkar för att eliminera övertryck.   

 

 
 
 
 

Contact Info

Denni : 0790-277299


i       info@husrekond.eu